HemTjänsterProdukterKunderKontaktFöretagetLänkar

 

 

Excel 
Word 
Outlook 
PowerPoint 
MS Office 
Access 
Paradox 

Miljöstatistik

Luftkvalitetsanalyser
Technigence har tidigare konstruerat program för luftkvalitetsanalyser, där data valideras och presenteras i tabell- och diagramform som löpande timmedelvärden, timmedelvärden över dygnet för vald period, dygnsmedelvärden och percentiler.

Emissionsanalys 
Vid emissionsanalys bearbetas mätvärden från olika givare och presenteras i diagramform relaterade till tiden och till varandra. En utvidgning av konceptet innebär att man tar med meteorologiska effekter som exempelvis vindriktningsberoende i beräkningarna.

EkonomiFaktureringMiljö

 


Senast modifierad: 2011-05-16.
Frågor och kommentarer sänds till Technigence AB.
Copyright © 1998-2011 Technigence AB.